Καλως Ηλθατε

Γκινης

Το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο μας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο χώρο των οικονομικών και φορολογικών φοροτεχνικών εργασιών με εξειδικευμένη λογιστική και φοροτεχνική στήριξη εταιρειών κάθε νομικής μορφής – μεγέθους και φυσικών προσώπων (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιώτες) με έμφαση στην ποιότητα και στην αποτελεσματικότητα.

Το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο μας διαθέτει πλήρη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή, επαγγελματικά προγράμματα και δίνει μεγάλη βαρύτητα στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών και του internet προκειμένου να προσφέρουμε στους πελάτες μας αποδοτικές, υπεύθυνες ,αξιόπιστες υπηρεσίες, και ολοκληρωμένες λύσεις. Η αδιάκοπη παρακολούθηση και ενημέρωση, σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση στο ισχύον φορολογικό σύστημα αποτελεί σημαντική παράμετρο για τη άσκηση της δραστηριότητα μας. Στόχος μας είναι η παροχή συμβουλών και στρατηγικών αντιμετώπισης οποιουδήποτε επιχειρηματικού, επενδυτικού και φορολογικού προβλήματος που απασχολεί το πελάτη μας.